Saturday, December 31, 2011

Happy New Year 2012

I'll make this short. Azam tahun baru mok size sluar jean 27! Sapa tauk tahun tok blh jadi kurus!! Lejuk nengar asl nemu aunty msti mdh 'gemok na ktk sha'. This year mok dgr cdak mdh mcm tok gk "kurus dh ktk sha". HaHa! So let's accept the challenge! Hehe..

No comments:

Post a Comment